Przebudowa ulicy Pawiej

Program naprawy i budowy dróg w dzielnicach – budowa i dokończenie ulic

Obietnica:

Budowa 14 ulic i dokończenie budowy 5 ulic.

Budowa ulic:
1. Bażantowej
2. Boya – Żeleńskiego
3. Daliowej
4. Grunwaldzkiej
5. Jurajskiej brakującego odcinka Gęsiej
6. łącznik między Milenijną a Szeligowskiego
7. łącznika od Grygowej do Kasprowicza
8. Mackiewicza
9. Majerankowej
10. Rzeszowskiej
11. Skowronkowej
12. Spadowej
13. Wapiennej
14. Wapowskiego (od Samsonowicza do Domeyki)

Dokończenie ulic:
15. Berylowej
16. Lipińskiego
17. Lipniak
18. Strumykowej
19. Trześniowskiej

Weryfikacja (05.2020):

w trakcie

Wstęp:

Punkty postępu przyznawane są za każdą ukończoną inwestycję.

Uzasadnienie:

2018:
– ul. Jurajska – wypłacono odszkodowania za przejęcie terenu,
– łącznik między Milenijną a Szeligowskiego – jw. (+2019)
– ul. Wapienna – jw.
– ul. Skowronkowa – dokumentacja w trakcie weryfikacji
2019:
– przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego (od ul. Orzeszkowej do ul. Reja) – zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2020 roku
– budowa ul. Skowronkowej – opracowano dokumentację
– budowa Wapowskiego – dokumentacja w trakcie opracowania (do 27.03.2020)
– budowa ul. Berylowej – budowa ma się zakończyć do 30.06.2020

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu

Postęp:

0/19