Wykupu lokali na mieszkania komunalne

Obietnica:

Wykupu lokali na mieszkania komunalne

Weryfikacja (05.2020):

niezrealizowana

Wstęp:

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Lublin na lata 2019-2023 zakłada, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin będzie wzrastać – uzysk lokali będzie większy niż ich ubytek.

Rok Liczba lokali
(stan na dzień
1 stycznia)
Zakładana sprzedaż lokali Ubytek lokali (budynki
do wyburzenia, sprzedaży
lub zmiana sposobu ich
Użytkowania)
Uzysk lokali w wyniku
inwestycji (budowa,
zakup, wynajem,
Adaptacja)
Liczba lokali
(stan na dzień
31 grudnia)
2019 9105 30 47 10 9038
2020 9038 30 46 100 9062
2021 9062 30 50 130 9129
2022 9112 30 42 130 9170
2023 9170 30 50 130 9220

Uzasadnienie:

Miasto w ostatnich latach nie wykupywało lokali na mieszkania komunalne. Z raportu o stanie miasta wynika, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin maleje, choć powinna rosnąć.

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin 8888 8897 8898 8811 8755
Liczba mieszkań socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin 291 997 1074 1112 1133

Sprzedaż lokali komunalnych w ostatnich latach:
2017: 3 209 373,16 (33 mieszkania)
2018: 4 760 683,35 (49 mieszkań)
2019: 1 141 654,50 (11 mieszkań)

Źródło:

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta

Postęp:

Comments

comments